Personvernerklæring

 1. Om Holtan Normark AS
  Eier av denne nettsiden er: Holtan Normark AS, Finstadhagan 13, 1930 AURSKOG
  Epost: post@holtannormark.no. Vårt org. nr er: NO 953 675 060.
 2. Formålet med vår behandling av personopplysninger
  I forbindelse med kundeforhold må vi innhente opplysninger som navn, adresse, epost, telefonnr, organisasjonsnummer og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.
 3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart
  Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.
 4. Kunderegister
  Vårt kunderegister inneholder opplysninger om kunden, selskapsnavn og informasjon om kontaktpersoner med navn, epost og telefonnr. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilke tjenester og/eller produkt(er) kunden har kjøpt. Disse blir lagret i vårt system så lenge det er formålstjenelig for oss. Ønsker du å få oversikt over hva vi har lagret, evt. bli slettet fra vårt kunderegister, se kapittel om sletting under.
 5. Informasjonskapsler
  Holtannormark.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser. Cookies er standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Vi bruker denne kunnskapen for å tilby deg en bedre kundeopplevelse neste gang du kommer innom vår nettside. De fleste nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.
 6. Bruk av informasjonskapsler på denne nettsida
  Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å bedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De sier noe om antall besøkende på nettsiden, og hvor de kommer fra.
 7. Deling
  Det er mulig å dele artikler på nettsider i sosiale medium (Facebook, Twitter). Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medium, blir regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 8. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon
  Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan man få ved å henvende seg til Holtan Normark AS på epost: post@holtannormark.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysninger, kan man kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.
 9. Ansvarlig databehandler
  Daglig leder hos Holtan Normark AS er ansvarlig for håndtering av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern.
  Har du spørsmål, ta kontakt på post@holtannormark.no